Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Core IT Program

Kolegium Rektorskie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest organem statutowym Uczelni powoływanym przez Rektora. Kolegium pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach dotyczących ogólnej strategii rozwoju Szkoły, długookresowej polityki programowej, kadrowej oraz inwestycyjnej Uczelni. Do udziału w pracach Kolegium są zapraszani pełniący funkcje dyrektorzy generalni, dyrektorzy lub prezesi, reprezentujący firmy, które mają decydujący wpływ na kształt i rozmiary polskiego rynku IT.

Skład Kolegium Rektorskiego

Andrzej Żyławski   Przewodniczący, Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
Michał Chrzanowski   Dyrektor Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej
Paweł Czajkowski   Dyrektor Generalny Hewlett-Packard Polska
Piotr Witczyński  Dyrektor Generalny Oracle Polska
Dariusz Fabiszewski   Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland
Tomasz Klekowski   Dyrektor Generalny Intel Polska
Ronald Binkofski   Dyrektor Generalny Microsoft Polska
Jan Sokalski   Dyrektor firmy ACTON, sekretarz Kolegium