Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Core IT Program

Kolegium Rektorskie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest organem statutowym Uczelni powoływanym przez Rektora. Kolegium pełni funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach dotyczących ogólnej strategii rozwoju Szkoły, długookresowej polityki programowej, kadrowej oraz inwestycyjnej Uczelni. Do udziału w pracach Kolegium są zapraszani pełniący funkcje dyrektorzy generalni, dyrektorzy lub prezesi, reprezentujący firmy, które mają decydujący wpływ na kształt i rozmiary polskiego rynku IT.

Skład Kolegium Rektorskiego

Andrzej Żyławski  Przewodniczący, Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
Przemysław Kania Dyrektor generalny Cisco Systems Poland
Marcin Olszewski Dyrektor generalny HP Inc.
Krzysztof Jonak Dyrektor generalny Intel Polska
Piotr Witczyński Dyrektor generalny Oracle Polska
Jarosław Szymczuk Dyrektor Generalny IBM Polska